Nariai

Lietuvos krosnininkų gildija priima juridinius ir fizinius asmenis, kurie specializuojasi krosnių, židinių ir dūmtraukių prekybos, projektavimo, gamybos, montavimo, techninės priežiūros bei aptarnavimo paslaugų srityse.

Kaip tapti Lietuvos krosnininkų gildijos nariu?

Nauji gildijos nariai priimami valdybos sprendimu. Asmuo ar įmonė, norinti tapti asociacijos nariu, privalo pateikti prašymą elektroniniu arba viešuoju paštu bei įsipareigoja sumokėti nario stojimo mokestį, kurį nustato Lietuvos krosnininkų gildijos narių susirinkimas. Prašyme turi būti nurodyta:

 • Informacija apie kandidatą;
 • Motyvai, kodėl jis nori tapti gildijos nariu;
 • Įsipareigojimas vykdyti gildijos veiklą apibrėžiančius įstatymus bei teisės aktus;
 • Įsipareigojimas sumokėti stojamąjį nario mokestį.

Kokia nauda būti gildijos nariu?

Asociacijos narys gali laisvai dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, ten mokytis iš kitų narių patirties, taip plėsti savo žinias bei patirtį. Visi nariai bendromis pastangomis gali spręsti aktualias problemas bei bendradarbiauti ir gauti naudingos informacijos iš kitų šalių asociacijų, kurios yra labiau pažengusios šioje srityje.

Asociacijos narys turi teisę:

 • Dalyvauti, balsuoti ir aktyviai reikšti savo nuomonę visuotiniame gildijos narių susirinkime;
 • Susipažinti su gildijos veikla, jos turima informacija bei dokumentais;
 • Rinkti ir būti renkamas į gildijos valdymo ir kitas organizacines struktūras;
 • Teikti ir realizuoti konkrečius pasiūlymus, aktyviai dalyvauti įgyvendinant Lietuvos krosnininkų gildijos programas ir projektus;
 • Naudotis gildijos sukaupta informacija bei resursais, realizuojant savo pasiūlymus;
 • Gauti iš gildijos konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus;
 • Ginčyti gildijos valdymo organų sprendimus;
 • Ginti savo, gildijos nario, teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei minėtos teisės ir interesai buvo pažeisti;
 • Būti kitų Asociacijų nariu;
 • Bet kada išstoti iš gildijos.