Įvykiai

Lietuvos krosnininkų gildija tapo Veuko asociacijos susivienijimo nare

Džiaugiamės, galėdami pranešti, kad šiais metais Lietuvos krosnininkų gildija tapo Veuko – europinio krosnių statytojų ir amatininkų asociacijos susivienijimo, nare. Šiai asociacijai šiuo metu priklauso 13 šalių – Vokietija, Estija, Italija, Liuksemburgas, Austrija, Šveicarija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, Rusija, Lenkija, Vengrija, o dabar ir Lietuva. Veuko asociacija siekia ne tik palaikyti kolegiškus santykius tarp Europos krosnių statytojų bei amatininkų, bet ir dalijasi žiniomis profesiniame ir techniniame lygmenyje, užtikrina, kad namų apšildymas, granulinių viryklių, krosnių bei degimo technika atitiktų europinius reikalavimus bei saugumo normas, reguliariai seka naujausią informaciją bei technines naujoves, aktualias asociacijos narėms bei atstovauja mūsų interesus Briuselyje.

Kasmet vykstantis metinis darbų ir ateities planų aptarimas  krosnių statytojams bei amatininkams leidžia objektyviai įvertinti savo atliktus darbus ir ieškoti inovatyvių šildymo sprendimų kaip optimizuoti elektros išteklius ir apsaugoti aplinką. Prisijungimas prie Veuko asociacijos yra labai reikšmingas įvykis visiems Lietuvos krosnininkų gildijos nariams, kadangi priklausymas šiai autoritetingai asociacijai atveria puikias galimybes dalyvauti įvairiuose inovatyviuose projektuose, išreikšti savo nuomonę sprendžiant iškilusias problemas, o taip pat, įgalina gauti naujausią informaciją apie pasaulinę koklių, krosnių ir kitų šildymo sistemų rinkos situaciją. Veuko asociacija, siekdama išlaikyti prestižą, kelia labai didelius reikalavimus savo nariams. Todėl didžiuojamės galėdami priklausyti šiai asociacijai ir džiaugiamės galėdami pasidalinti gerąja patirtimi ir naujausia informacija su Lietuvos krosnininkų gildijos nariais.